About

 

Rasmus Rinhacks univers er fuldt afdynamisk energi, visuelle overraskelserog utraditionelle sammenstillinger, menmidt i det hele lurer kampen mellem tomodsatrettede bevægelser: Fantasien ogog dem og det, der prøver at knække den.En modsætning med rødder helt tilbage tilromantikken, til den periode afmenneskets historie, hvor den individuellefrihed og retten til at udtrykke sig på denmåde, man havde lyst til, blev sat overformagten og autoritens forsøg på atundertvinge samme. Til den periode, hvorman for alvor begyndte at værdsættefantasien og den kunstneriske kreativitethøjere end død lærdom og udenadslære.Selvom Rasmus Rinhack er en ung kunstner, der tydeligviser inspireret af undergrundstegneserier, er det denneældgamle konflikt, der driver hans kunstfrem: kampen mellem fantasien ogmagten.Kampen mod fantasiløsheden, konformiteten,ødelæggelsen af naturen og den blindemagtanvendelse er kernen i RasmusRinhacks kunstneriske univers. Kankampen og modstanden til tider syneshåbløs, er det værkerne selv, og denfrodige fantasi, de udtrykker, som kunnevære svaret. Kreativiteten, den frieudfoldelses overrumplende kraft somsamfundsreformator? Hvem ved? Detsynes i hvert fald at være RasmusRinhacks påstand. Og håb.

 

Tom Jørgensen

kunsthistoriker

 

 

Contact

rasmusrinhack@gmail.com

CV

2017

-"North Art Fair" Gallery Hjort (Aalborg)

-"Art Herning" Gallery Hjort (Herning)

 

 

2016
-“Last chance” gruppeudstilling Gallery Hjorth (Horsens)
-“Leave nothing untried” soloudstilling Gallery Hjorth (Horsens)
-“Selected Art Fair” Gallery Hjorth (København
-“Endless Grounds” soloudstilling RoS Gallery (Roskilde)
-“Backyard” Gallery Hjorth (Horsens)
-“North Art Fair” Gallery Hjort (Aalborg)
-“Mix Exhibition” Galleriet Jørgen Østergaard (Ikast)
-“Spring Exhibition” Gallery Hjort (Horsens)
-“Art Herning” Galleriet Jørgen Østergaard (Ikast)

2015

 

-"Juleudstilling" Galleriet Jørgen Østergaard

-"2015 show" Gallery Hjorth

-"Art CPH" Gallery Hjorth

-seperat udstilling "Human Behavior" Gallery Hjorth

-“Sommerudstilling” Nordhal & Nissen Contemporary
-“gruppeudstilling” Gallery Hjorth
-“Winter show” Gallery Hjorth
-“Jubilæums Udstilling” Galleriet Jørgen Østergaard
-“Art Herning” Galleriet Jørgen Østergaard
-“Unge talenter” seperatudstilling Galleriet Jørgen Østergaard

 

 

2014


-”Do they know it`s Christmas” Priiskorn Contemporary
-”Lokal, Global, Banal, Total, Katastrofal” Gallery Hjorth
-”Art Copenhagen” Gallery Hjorth
-”Opening” Gallery Hjorth
-”Brølende Kronhjort” Gallery Hjorth

 


2013


-Juleophængning Galleri Oxholm

-"ALL ENGLAND" Gallery Hjorth

-Sensommerudstilling Galleri Oxhom

-”Fragile” Soloudstilling Galleri Oxholm

 

2012

 

-juleophængning Galleri Oxholm

-Sensommerudstilling Galleri Provence

-Træsnit for Grafisk værksted Wood Cut

-”Storrytellers” Galerie Wolfsen

-”MIT HUS VAR DIT HUS” soloudstilling Galleri Oxholm

 

2011

 

-udsmykning bobblehallen, Carlsberg

-"the summer is magic" Galleri Tom Franke

-sommerudstilling, Galleri V58

-påskesalg, galleri Provence

 

 

2010

 

-juleudstilling, galleri Provence

-udsmykning Dahl Advokaterne, Dr. Tværgade

-forsommerudstilling, galleri Provence

-påskeudstilling, galleri Provence

-udstilling med galleriets Kunstnere, galleri Provence

 

 

Press

-101 Kunstner 2012

_Magasinetkunst